Norske prospekter

Fra 1500-tallet til ca. 1860. Bilder fra byer og steder i Norge og fra nordområdene.

Ta kontakt for visning

Vi er spesialforretningen i Norge for feltet "Norske Prospekter"

Med dette menes bilder og trykk fra Norge før fotografiets tid som begynner ca. 1860. Det er bybilder, landskapsmotiver og avbildninger av folk og folkedrakter. Det første norske bybildet er det såkalte "Scholeusstikket" over Bergen og utkom i Køln 1588. Slike gamle bilder med motiver fra Norge er et meget populært samlerfelt. Høydepunktet for norske prospekter er perioden fra 1800 til 1860 og vi finner viktige produsenter som P.F. Wergmann, C.W. Prahl, J.W. Edy, J.F.L. Dreier, Johannes Flintoe og Chr. Tønsberg for å nevne noen. Teknikkene som er brukt kan være oljemalerier, akvareller, tegninger, kobberstikk eller litografi.

 

Galleri