SPESIALKOMPETANSE PÅ TIDLIG NORSK KUNST

Vi ser at det er en økende interesse for de tidlige norske kunstverkene, og opplever stor etterspørsel etter sjeldne objekter fra norske kunstnere. For å imøtekomme denne interessen, stilles det også høyere krav til kompetanse knyttet til utvalgte epoker og kunstnere. Denne kompetansen er vi opptatt av at skal finnes i galleriet vårt.