HÅNDSKRIFTER, BREV & MANUSKRIPTER

Vår spesialitet er brev og manuskripter av kjente norske kulturpersonligheter. Vi har gjennom årene håndtert verdifulle enkeltgjenstander og hele samlinger. Vi søker spesielt brev og manuskripter av Henrik Ibsen, Alexander Kielland, Jonas Lie, Knut Hamsun, Edvard Grieg, Edvard Munch osv.