Om oss

Galleri Bygdøy Allé ble grunnlagt i 1992 under navnet Kunstantikvariat PAMA. Vi driver en kunnskapsbasert spesialforretning og har mer enn 30 års erfaring i kunst- og antikvariatbransjen. For oss står alltid enkeltobjektene og kunden i sentrum.

Ta kontakt for visning

Spesialforretning for kunst og antikke objekter i Bygdøy Allé

I dag holder vi til i egne og store gallerilokaler over to plan i Bygdøy Allé 67, rett ved Thomas Heftyes Plass på Frogner. Vi er en spesialforretning og driver med kjøp, salg og formidling av antikke kart, norske prospekter, eldre norsk kvalitetskunst, sjeldne bøker, håndskrifter, brev og manuskripter. 

Vår profil er omsetning av utvalgte objekter av høy kvalitet og viktighet. Vi har lang erfaring med å velge ut betydningsfulle verker, og gode rutiner for å kartlegge og ettergå historikken til objektene vi presenteres for. Kundene våre kan forvente seriøsitet og profesjonalitet når de kommer til oss, og vi garanterer naturligvis ekthet på alle objekter som tas inn i galleriet. 

En livslang lidenskap for kunst og den norske kulturarven

Galleriet eies og drives av Pål Sagen, som har en nærmest medfødt lidenskap for kunst og den norske kulturarven. Derfor er det også de eldre norske og nordiske objektene som er vårt spesialfelt. Det er Sagen selv som velger ut interessante objekter til galleriet, på bakgrunn av verdi og sjeldenhet, historisk betydning, proveniens og interesse fra kundene. 

For Sagen er kunsten en livsstil som lar han få oppdage skjulte og glemte kulturskatter, og fordype seg i deres historie. Han har bygget seg opp en uvurderlig kompetanse, både når det gjelder å identifisere interessante objekter og å håndtere dem på en god måte. Den livslange interessen har også gitt spennende møter med interessante mennesker innen kunstfeltet, både privatpersoner og innenfor museer og institusjoner. Sagen er som regel å finne i galleriet – der han med glede tar imot potensielle kjøpere og selgere. 

 

Omfattende kontaktnettverk – også internasjonalt

Etter flere tiår i bransjen har vi fått et bredt kontaktnettverk som strekker seg langt utover våre landegrenser. Sagen er godt kjent innad i kunstmiljøet. Han er formann i Norges Kunst- og Antikvitetshandleres Forening, og galleriet er også medlem i the International League of Antiquarian Booksellers. Dette gir oss en tilgang på eksklusive objekter som nærmest er unik i Norge, og som bidrar til å styrke den fagkompetansen som galleriet besitter. 

Vi driver mye med eksport av sjeldne bøker, og kan også bruke kontaktene våre til å lokalisere verker på forespørsel fra norske samlere. 

 

Regelmessige salgsutstillinger 

Hovedvirksomheten vår er salg av objekter som stilles ut i galleriet eller gjennom våre salgsutstillinger som avholdes regelmessig. Salgsutstillingene har som regel en overordnet tematikk, og arrangeres over begrensede perioder. Utvalgte verker fra galleriet presenteres også i våre egne salgskataloger, som er gjennomarbeidet med tekst og illustrasjoner.

Hvis vi kommer over viktige litterære samlinger eller enkeltbøker har vi også et apparat for å avholde bokauksjoner. Dette gjør vi i samarbeid med Antikvariat Bryggen i Skjeberg ved antikvarbokhandler Fredrik Delås.

 

Velkommen til oss!

De er til enhver tid hjertelig velkommen til å kontakte oss ved ytterligere spørsmål. Ring oss på telefon 928 18 465  for å avtale et besøk i galleriet, eller skriv til oss her hvis du lurer på noe.

Våre samarbeidspartnere: