Sjeldne bøker

Inkunabler, dvs. bøker før 1500, illustrerte bøker fra 1500 til 1900. Plansjeverk og reisebeskrivelser fra Norge og nordområdene.

Ta kontakt for visning

Galleri Bygdøy Allé er også bokantikvariat, men vår virksomhet er rettet mot de sjeldne og viktige objektene i markedet

Våre kunder er de kanskje med litt bibliofile interesser og innbefatter private samlere, biblioteker og institusjoner i Norge og ellers i verden. Vi har som alt annet vi også driver med, høye kvalitetskrav til hva vi omsetter. For mer vanlige bøker står vi gjerne til tjeneste med råd hvor det er best å håndtere slikt materiale. Vi har tro på spesialisering i markedet.