Sjeldne bøker

Inkunabler, det vil si bøker fra før 1500, illustrerte bøker og atlas fra 1482 til 1900. Plansjeverk og reisebeskrivelser fra Norge og nordområdene.

Ta kontakt for visning

Bokantikvariat for de sjeldne og viktige objektene i markedet

Galleri Bygdøy Allé er også bokantikvariat, der vår virksomhet er rettet mot de sjeldne og viktige objektene i markedet. Vi er medlem av Norsk Antikvarbokhandlerforening, og har den nødvendige kompetansen for å håndtere, verdivurdere og formidle salg av sjeldne og betydningsfulle litterære objekter. Som med alt annet vi driver med har vi høye kvalitetskrav til bøkene vi omsetter.


Våre kunder er i hovedsak de med litt bibliofile interesser og innbefatter private samlere, biblioteker og institusjoner i og utenfor Norge. Dette legger føringer for hva slags objekter som er av interesse for oss. For mer vanlige bøker gir vi gjerne råd om hvordan det er best å håndtere slikt materiale.

Vektlegger bøkenes eierhistorikk og proveniens

Når vi tar inn nye interessante litterære objekter, er vi opptatt av kvalitet og godt håndverk. Vi er spesielt interessert i bøker med kart og illustrasjoner, som er i god stand og med fine bind. Like viktig er imidlertid det enkelte eksemplars eierhistorikk og proveniens, og vi har gode rutiner for å kartlegge dette. På hvilken måte et sjeldent bokeksemplar kan spores tilbake i litteraturen vil ha betydning for verdisettingen av objektet. 


Gamle og unike skildringer er alltid av interesse for oss og vi har blant annet en stor forkjærlighet for 1500-tallsutgavene av Olaus Magnus. Dette er blant de aller første litterære skildringene av folket i nord, og kjære objekter for mange samlere. 


Gallerieier Pål Sagen har også et stort internasjonalt kontaktnettverk, noe som gir en unik tilgang på betydningsfulle og sjeldne bøker. I tillegg til eldre norsk litteratur håndterer vi også utenlandske bøker, og vi driver også med eksport. 


Bokauksjoner med spesielle samlinger

Hovedkjernen i vår drift er direktesalg av objekter og at vi avholder regelmessige salgsutstillinger. Når vi får inn spesielt interessante litterære samlinger eller verdifulle enkeltbøker, har vi også et apparat for å avholde bokauksjoner. Auksjonene avholder vi i samarbeid med Antikvariat Bryggen AS, med et ønske om å bidra til et dynamisk auksjonsmarked innenfor våre fagområder. Les mer om våre auksjoner her.


Kontakt oss for å gjøre en avtale

Dersom du er interessert i å se nærmere på noen av de sjeldne bøkene vi har i galleriet er du velkommen til oss i Bygdøy Allé 67. Vi vil helst at du gjør en avtale på forhånd, men er som oftest til stede i galleriet og dermed meget fleksible på tidspunkt. Kontakt oss på telefon 928 18 465 for å avtale et besøk. Har du spørsmål kan du skrive til oss her