TAKSERING & VERDIVURDERING

Vi foretar takseringsoppdrag og verdivurderinger etter avtale.