Taksering & verdivurdering

Vi foretar takseringsoppdrag og verdivurderinger av sjeldne og verdifulle kunstobjekter etter avtale. Hos oss får du profesjonell takst i henhold til bransjestandarden.

Ta kontakt for visning

Profesjonell verdivurdering av sjeldne kunstverk

Galleri Bygdøy allé er en spesialforretning, og vi har valgt å rette vår virksomhet mot sjeldne norske verker og kunstobjekter. Vi foretar profesjonell taksering og verdivurdering av norsk kunst, håndskrifter og manuskripter, antikke kart og sjeldne bøker. Verdivurdering er noe vi utfører i forbindelse med arv og skifte, potensielle salg av objekter, forsikringssaker og lignende. 


Pris for taksering og verdivurdering vil avhenge av objektet eller samlingen som skal vurderes. 

Korrekt fastsettelse av verdi med juridisk dekkende dokumentasjon

Galleri Bygdøy allé er blant de fremste i Norge på eldre norske kunstverk og objekter med spesiell betydning for norsk kunsthistorie. Gallerieier Pål Sagen har en omfattende personlig samling av eldre norsk kunst, og dermed høy kompetanse på vurdering av enkeltobjekter og samlinger. Galleriet har tilstrekkelig kunnskap til å fastsette riktig verdi på objekter som går inn under vårt kompetanseområde. I etterkant av taksering vil du få juridisk dekkende dokumentasjon der verdien på objektet eller samlingen fremkommer.


Galleriet har et godt rykte i bransjen når det kommer til å velge ut, vurdere og ivareta historisk kunstnerisk materiale. Vi er også medlem av Norges Kunst- og Antikvitetshandleres Forening, som er et kvalitetsstempel og et bevis på at vi overholder bransjens faglige og etiske standard.


I tillegg har vi en rammeavtale med Gjensidige Forsikring, og foretar verdivurderinger i forbindelse med erstatningssaker og juridiske tvister.


Kontakt oss for nærmere avtale

I all hovedsak er vi interessert i å utføre taksering av objekter som er av en viss verdi. Derfor ønsker vi alltid en innledende samtale før vi går videre med verdivurderingen. Dette er for å sikre at vi har rett kompetanse for å vurdere objektet, men også for å vurdere om ditt objekt er av interesse for oss. 


Kontakt oss på telefon 928 18 465 for en uforpliktende samtale – vi er behjelpelige med taksering eller kan henvise deg videre til noen som kan hjelpe.