Eldre norsk kunst

Galleri Bygdøy allé driver med kjøp, salg og formidling av norsk kunst, hovedsakelig fra perioden 1800–1940. Vi driver spesialforretning med kvalitetsobjekter fra norsk kunsthistorie.

Ta kontakt for visning

Spesialkompetanse på tidlig norsk kunsthistorie

Galleri Bygdøy allé har spesialkompetanse på tidlig norsk kunsthistorie, og epokene fra nasjonalromantikken til realismen og nyromantikken. Vi har en helt unik interesse for sjeldne og betydningsfulle norske kunstverk, og komponerer våre utstillinger og kataloger med vekt på bakgrunnskunnskap og fremstilling. 


Vi ser at det er en økende interesse for de tidlige norske kunstverkene, og opplever stor etterspørsel etter sjeldne objekter fra norske kunstnere. For å imøtekomme denne interessen, stilles det også høyere krav til kompetanse knyttet til utvalgte epoker og kunstnere. Denne kompetansen er vi opptatt av at skal finnes i galleriet vårt. 


Gallerieier Pål Sagen har selv et av landets største samlinger med verk av kunstnerne Johannes Flintoe og Wilhelm M. Carpelan. Dette bidrar til at galleriet har spesiell kompetanse når det kommer til å vurdere og velge ut objekter av betydning fra den tidlige perioden i norsk kunsthistorie. 

Vi søker til enhver tid norske verker til salg og utstilling

Galleri Bygdøy allé søker til enhver tid nye kunstverk til utstilling og salg i galleriet. Vi er spesielt interessert i verker av følgende kunstnere:


Johannes Flintoe, Thomas Fearnley, Johan Chr. Dahl, Adolph Tidemand, Hans Fr. Gude, August Cappelen, Mathias Stoltenberg, Johan Fr. Eckersberg, Lars Hertervig, Axel Ender, Frits Thaulow, Hans Dahl, Adelsteen Normann, Harald Sohlberg og Erik Werenskiold


Alle objekter som stilles ut i galleriet er det mulig å kjøpe. Det samme gjelder for verkene som omtales i våre salgskataloger. Bestillinger eller reservasjoner kan gjøres på telefon 928 18 465 eller ved å sende en e-post til post@galleribygdoyalle.no.


Fra tid til annen avholder vi egne salgsutstillinger med en bestemt tematikk eller for utvalgte kunstnere. Dette er spesielle begivenheter som er åpne i bestemte tidsperioder. Tid og sted for salgsutstillingene kunngjøres her på nettsidene eller på våre Facebook-sider.


Kontakt oss for å avtale en besiktigelse

Dersom du er interessert i eldre norske kunstverk, er du velkommen innom oss i galleriet i Bygdøy allé 67. Vi er meget fleksible på tidspunkt. Kontakt oss på telefon 928 18 465, eller skriv til oss her.

Galleri