Norgeskart

Norge fra 1600-tallet og frem til ca. 1900.

Ta kontakt for visning

Norgeskart

Første kartet der Norge vises alene og ikke i et samlet Norden er i 1602. Når vi i Norge etter 1800 begynte å lage egne kart kan noen av disse i dag være meget sjeldne. Men dette kan også være tilfelle med enkelte andre tidligere utgaver. Interessen for sjeldne og gode Norgeskart har vært stigende de siste årene.

Galleri