Norgeskart

Norge fra 1600-tallet og frem til ca. 1900.

Ta kontakt for visning

Norgeskart

Det første kartet der Norge vises alene og ikke som del av et samlet Norden, er fra 1602. Når vi i Norge etter 1800 begynte å lage egne kart kan noen av disse i dag være meget sjeldne. Men dette kan også være tilfelle med enkelte andre tidligere utgaver. Interessen for sjeldne og gode Norgeskart har vært stigende de siste årene.

Galleri